» جلسه دفاعیه پروژه مالی ترم تابستان 93 استاد رستمی نیا ( یکشنبه دوم شهریور 1393 )
» تاریخ تحویل گزارش کارآموزی ترم تابستان 93 استاد رستمی نیا ( یکشنبه دوم شهریور 1393 )
» آخرین تاریخ تحویل گزارش نهایی کارآموزی استاد باقرزاده انصاری ( پنجشنبه دوم مرداد 1393 )
» آخرین تاریخ تحویل و دفاع ار پروژه مالی استاد باقرزاده انصاری ( پنجشنبه دوم مرداد 1393 )
» تاریخ تحویل و دفاع ار پروژه مالی استاد رستمی نیا ( پنجشنبه پنجم تیر 1393 )
» تاریخ تحویل گزارش نهایی کارآموزی استاد رستمی نیا ( پنجشنبه پنجم تیر 1393 )
» عدم تشکیل کلاس درس استاد انصاری ( پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 )
» سرفصل رشته و کاتالوگ ترم بندی شده ( پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 )
» انتخاب واحد ( پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 )
» جلسه توجيهي كاراموزي و پروژه مالي استاد حيدري و قاطبي و خزامي ( دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 )
» عدم تشکیل کلاسهای درس دکتر شکیبایی و دکتر حیدری ( جمعه دوم اسفند 1392 )
» تمدید تاریخ تحویل گزارش کارآموزی و جلسه دفاع پروژه مالی استاد رستمی ( شنبه نوزدهم بهمن 1392 )

جلسه دفاعیه پروژه مالی ترم تابستان 93 استاد رستمی نیا

دسته بندی :


تاریخ جلسه دفاع از پروژه مالی در روز چهارشنبه مورخ 05/06/93 ساعت 11 در دفتر مدیریت گروه حسابداری برگزار می شود. حضور در جلسه دفاع الزامیست در صورت عدم حضور نمره ناتمام اعلام خواهد شد. تاریخ مذکور تمدید نخواهد شد
تاریخ تحویل گزارش کارآموزی ترم تابستان 93 استاد رستمی نیا

دسته بندی :


تاریخ تحویل گزارش نهایی کارآموزی روز چهارشنبه مورخ 05/06/93ساعت 11 می باشد.

دانشجویانی که کارآموزی دارند باید فرمهای مربوط به کارآموزی را پس از امضای اینجانب به همراه یک سی دی از گزارش نهایی خود و گواهی اتمام کاراموزی به دفتر ارتباط با صنعت تحویل دهند. در غیر اینصورت نمره ناتمام اعلام خواهد شد.

 تاریخ مذکور تمدید نخواهد شد.
آخرین تاریخ تحویل گزارش نهایی کارآموزی استاد باقرزاده انصاری

دسته بندی :


آخرین تاریخ تحویل گزارش نهایی کارآموزی نیمسال دوم 92-93 روز چهارشنبه مورخ 15/05/93 ساعت 13 می باشد.

 تاریخ مذکور تمدید نخواهد شد.

دانشجویانی که کارآموزی دارند باید فرمهای مربوط به کارآموزی را پس از امضای استاد کارآموزی به همراه یک سی دی از گزارش نهایی خود و گواهی اتمام کاراموزی به دفتر ارتباط با صنعت تحویل دهند. در غیر اینصورت نمره ناتمام اعلام خواهد شد.
آخرین تاریخ تحویل و دفاع ار پروژه مالی استاد باقرزاده انصاری

دسته بندی :


تاریخ جلسه دفاع از پروژه مالی در روز چهارشنبه مورخ 15/05/93 ساعت 13 در دفتر مدیریت گروه حسابداری برگزار می شود. حضور در جلسه دفاع الزامیست در صورت عدم حضور نمره ناتمام اعلام خواهد شد.

تاریخ مذکور تمدید نخواهد شد.
تاریخ تحویل و دفاع ار پروژه مالی استاد رستمی نیا

دسته بندی :


تاریخ جلسه دفاع از پروژه مالی در روز شنبه مورخ 07/04/93 ساعت 13 در دفتر مدیریت گروه حسابداری برگزار می شود. حضور در جلسه دفاع الزامیست در صورت عدم حضور نمره ناتمام اعلام خواهد شد.
تاریخ مذکور تمدید نخواهد شد.تاریخ تحویل گزارش نهایی کارآموزی استاد رستمی نیا

دسته بندی :


آخرین تاریخ تحویل گزارش نهایی کارآموزی نیمسال دوم 92-93 روز شنبه مورخ 07/04/93 ساعت 13 می باشد.

تاریخ مذکور تمدید نخواهد شد.

دانشجویانی که کارآموزی دارند باید فرمهای مربوط به کارآموزی را پس از امضای استاد کارآموزی به همراه یک سی دی از گزارش نهایی خود و گواهی اتمام کاراموزی به دفتر ارتباط با صنعت تحویل دهند. در غیر اینصورت نمره ناتمام اعلام خواهد شد.
عدم تشکیل کلاس درس استاد انصاری

دسته بندی :


قابل توجه دانشجوبان رشنه حسابداری

کلاسهای درس استاد باقرزاده انصاری در تاریخ 1392/1/31 و 1392/2/1 (روزهای یکشنبه و دوشنبه ) برگزار نمی گردد جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد
سرفصل رشته و کاتالوگ ترم بندی شده

دسته بندی : کاتالوگ دروسسرفصل دروس رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری (308)

برنامه ترم بندی شده رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری (308)
انتخاب واحد

دسته بندی : اخبار و اطلاعیه های آموزشی - اداری


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم رشته حسابداری و امور مالیاتی

با توجه به تغییرات صورت گرفته در برنامه و حذف و ادغام برخی از مشخصه های درسی لطفا مجددا برگه انتخاب واحد خود را از طریق سامانه آموزشی (سایت) بررسی و از آن یک نسخه پرینت شده نگهداری نمایید.
جلسه توجيهي كاراموزي و پروژه مالي استاد حيدري و قاطبي و خزامي

دسته بندی :


 قابل توجه دانشجوياني كه درس كاراموزي و پروژه مالي را با استادان حيدري و قاطبي و خزامي دارند:

جلسه توجيهي روز سه شنبه مورخ 13 اسفند ماه 92 ساعت 11 برگزار مي گردد.

                 ***شايان ذكر است حضور كليه دانشجويان الزامي است***
عدم تشکیل کلاسهای درس دکتر شکیبایی و دکتر حیدری

دسته بندی :


قابل توجه دانشجوبان رشنه حسابداری

کلاسهای درس دکتر گودرز شکیبایی در تاریخ ۱۲/۶/  و کلاسهای درس دکتر عیسی حیدری در تاریخ ۱۲/۴/  و ۱۲/۵/  تشکیل نمی گردد جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد
تمدید تاریخ تحویل گزارش کارآموزی و جلسه دفاع پروژه مالی استاد رستمی

دسته بندی :


ضمن عرض پوزش به دلیل عدم حضور استاد رستمی در تاریخ اعلام شده. دانشجویان عزیز می توانند در روز دوشنبه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ ساعت ۱۰ صبح جهت تحویل گزارش نهایی کارآموزی و دفاع از پروژه مالی حضور داشته باشند. حضور در جلسه دفاع پروژه مالی الزامی است.  


ارسال پروژه و کارآموزی 2 دکتر حیدری

دسته بندی :


دانشجویان ذیل حد اکثر تا تاریخ ۹۲/۱۱/۲۶  فرصت دارند  پروژه های حود را به ایمیل دکتر حیدری ارسال نمایند  در غیر این صورت نمره آنها ناتمام ثبت می گردد :

پروژه مالی ۲ : ۱- مهدی چعبی 

کارآموری ۲  : ۱- بهروز اسمعیلی خسروآبادی ۲ -نرگس تاجی پور  ۳- منا عباسی    ۴- پروانه نوروزی زاده

در ضمن تمامی دانشجویانی که کارآموزی 2 با دکتر حیدری دارند جهت

گرفتن امضا  پایان دوره در تاریخ 92/12/12 به دفتر گروه مراجعه نمایند

 آدرس ایمیل :

heydariisa@yahoo.com
تاریخ تحویل گزارش کارآموزی استاد رستمی نیا

دسته بندی :


آخرین تاریخ تحویل گزارش نهایی کارآموزی استاد رستمی نیا روز دوشنبه مورخ 14/11/92 ساعت 10 صبح می باشد. 

دانشجویانی که کارآموزی دارند باید فرمهای مربوط به کارآموزی را پس از امضای اینجانب به همراه یک سی دی از گزارش نهایی خود و گواهی اتمام کاراموزی به دفتر ارتباط با صنعت تحویل دهند. در غیر اینصورت نمره ناتمام اعلام خواهد شد.

تاریخ مذکور تمدید نخواهد شد.
تاریخ دفاع پروژه مالی استاد رستمی نیا

دسته بندی :


تاریخ جلسه دفاع از پروژه مالی استاد رستمی نیا در روز دوشنبه مورخ 14/11/92 ساعت 10 صبح در دفتر مدیریت گروه حسابداری برگزار می شود. حضور در جلسه دفاع الزامیست در صورت عدم حضور نمره ناتمام اعلام خواهد شد.
تاریخ مذکور تمدید نخواهد شد.
کتاب حسابداری میانه 1

دسته بندی : معرفی کتاب


کتاب حسابداری میانه۱ تالیف مسلم قاطبی و محمد فیروزیان نژاد توسط انتشارات کیومرث منتشر شد.
عضویت انجمن

دسته بندی :


قابل توجه دانشجویان محترم رشته حسابداری و امورمالیاتی


علاقمندان به عضویت در "انجمن علمی حسابداری" لطفا هر چه سریعتر اطلاعات خود را شامل؛ نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و شماره تماس، به کارشناسان محترم رشته ( سرکار خانم بویری و سرکار خانم نامداری) تحویل دهند.
مدارک مورد نیاز برای فارغ التحصیلی(دانشجویان ترم آخر)

دسته بندی :


توجه.

مدارک مورد نیاز برای تکمیل پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حسابداری  ( ترم اخر)

۱- چهار قطعه عکس ۳*۴

۲- کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

۳- کپی کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان

۴- فیش واریزی به مبلغ ۱۱۰۰۰ تومان به حساب  ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ به نام حساب زبرجد تهران برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

۵- اصل مدرک کاردانی (دانشنامه)

۶- تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات کاردانی ( با دریافت نامه استعلام از آموزش)

 

تذکر -

۱- عکس خانمها با حجاب کامل باشد

۲- چنانچه گواهی موقت  کاردانی را در هنگام ثبت نام تحویل داده اید جهت دریافت اصل مدرک کاردانی می بایست گواهی را تحویل بگیرید.

۳- چنانچه مدارک فوق تا قبل از پایان ترم جاری به اموزش تحویل داده نشود امور  مربوط به فارغ التحصیلی دانشجو مختل شده و تاخیر پیش امده به عهده شحص دانشجو خواهد بود.

۴- جهت هرگونه اطلاع بیشتر به کارشناس رشته سرکار خانم بویری مراجعه نمایید .

 

 
معرفی کارشناسان و مدیران گروه رشته حسابداری

دسته بندی :کارشناسان و مدیران گروه آموزشی

سمت

نام و نام خانوادگی

آدرس

مدیر گروه

مسلم قاطبی

طبقه دوم دانشکده روبروی کلاس 201- داخلی 427

کارشناس رشته کارشناسی پیوسته حسابداری

طوبی نامداری

طبقه اول دانشکده اتاق آموزش 2- داخلی 336

کارشناس رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری

سارا بویری

طبقه اول دانشکده اتاق آموزش 1-داخلی 372

کارشناس رشته کاردانی امور مالی و مالیاتی

سهیلا زبیدی

طبقه اول دانشکده اتاق آموزش 1-داخلی 372
معرفی اعضای هیات علمی گروه حسابداری و نحوه ارتباط با آنها

دسته بندی : معرفی اعضا گروه


 

 برنامه حضور اساتید هیات علمیمحمدرضا باقرزاده انصاری

ساعات و روزهای حضور در ترم جاری: یکشنبه - دوشنبه 

ایمیل : askansari@gmail.com

تلفن تماس:

زمانهای مناسب جهت مراجعات دانشجویی در خصوص پاسخگویی به مشکلات و مشاوره های درسی:    روزهای حضور

 

شهلا ترکانی

ساعات و روزهای حضور در ترم جاری : مرخصی        

ایمیل : Sh.torkani@gmail.com

 زمانهای مناسب جهت مراجعات دانشجویی در خصوص پاسخگویی به مشکلات و مشاوره های درسی:    

 

عیسی حیدری

ساعات و روزهای حضور :   یکشنبه و  دوشنبه هر هفته بصورت تمام وقت

ایمیل : heydariisa@yahoo.com

تلفن تماس :

زمانهای مناسب جهت مراجعات دانشجویی در خصوص پاسخگویی به مشکلات و مشاوره های درسی:

 روزهای حضور در دانشگاه

 

مسلم قاطبی :

ساعات و روزهای حضور :   یکشنبه : تمام وقت / سه شنبه : تمام  وقت 

 ایمیل :   Moslem.ghatebi@yahoo.com        

وبلاگ شخصی :   www.ghatebi.blogfa.com

تلفن تماس :  09375869779   ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۷ بعد از ظهر . بجز روزهای تعطیل.

زمانهای مناسب جهت مراجعات دانشجویی در خصوص پاسخگویی به مشکلات و مشاوره های درسی: 


 

سعید امامی ده چشمه:

ساعات و روزهای حضور در ترم جاری: دوشنبه تمام وقت / سه شنبه تمام وقت 

ایمیل :
Saeed_4690@yahoo.com

تلفن تماس :

زمانهای مناسب جهت مراجعات دانشجویی در خصوص پاسخگویی به مشکلات و مشاوره های درسی:     

 

 

سهیلا خزامی :

ساعات و روزهای حضور در ترم جاری :      یکشنبه : تمام وقت / سه شنبه : تمام وقت

 ایمیل : s.khazami@gmail.com        

وبلاگ شخصی :   www.khazami.persianblog.ir   

تلفن تماس : ۰۹۱۶۷۷۰۱۶۳۷

زمانهای مناسب جهت مراجعات دانشجویی در خصوص پاسخگویی به مشکلات و مشاوره های درسی:  

یکشنبه ها ساعت ۱۱ الی ۱۲ دفتر گروه

سه شنبه ها ۱۱ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۵ دفتر گروه

  

عبدالرضا رستمی نیا :

ساعات و روزهای حضور :    دوشنبه : تمام وقت   / سه شنبه عصر /  چهارشنبه  تمام وقت   

 ایمیل: reza_rostami61@yahoo.com

وبلاگ شخصی : www.rostaminia.blogfa.com

تلفن تماس :

 زمانهای مناسب جهت مراجعات دانشجویی در خصوص پاسخگویی به مشکلات و مشاوره های درسی:    

 

 
خلاصه ای از آیین نامه آموزشی

دسته بندی : اخبار و اطلاعیه های آموزشی - اداری


جهت آگاهی در مورد:

- فرایند انتخاب واحد

- دروس پیشنیاز و همنیاز

- تعداد واحدهای درسی

- معادل سازی

و .....

فایل زیر را دانلود نمایید .

 

خلاصه نکات مهم و آیین نامه آموزشی  

 

 
کتاب حسابداری مالی

دسته بندی : معرفی کتاب


کتاب حسابداری مالی (کاردانی)  تالیف محمد فیروزیان نژادو مسلم قاطبی توسط انتشارات کیومرث منتشر شد.